Kostrådgivning

Här kan man live eller digitalt få kostrådgivning för att komma tillrätta med utmaningar eller behov.

Upplägget kan vara privata samtal där vi lägger upp en plan för kosten och därefter jobbar vidare med livet utanför maten.

Man kan boka ett paket på 5 eller 10 gånger mot rabatt eller enstaka timmar vad som passar dig bäst!

Min utbildning: Diplomerad Kostrådgivare – Anna HAllén utbildningar

Allt du är, allt du känner och allt gör byggs av det du äter, det du dricker, luften du andas och tankarna du tänker!

Kostrådgivare-utbildningen utgår ifrån funktionsmedicinska principer vilket betyder att du utbildas i att söka och förstå grundorsaken med fokus på kostens betydelse.

Kosten vi landar i är naturlig artegen stenålderskost, i artegen mängd och i artegen form. Biokemiskt anser vi att naturligt fett är en viktig del för hälsan. Utbildningen har sin bas i evolutionen, biokemin, vetenskap och verkligheten.

Kosten vi förespråkar är glutenfri. Du får inte lära dig en metod utan näringslära och näringsfysiologi.

Anna Hallén Utbildningar lyfter alltid: För vem och varför? Är det marginellt eller betydande? I jämförelse med vad? Är det rimligt? Allt hänger ihop!